ARHITEKTURA

Pod besedo arhitektura je mogoče razumeti vse aktivnosti arhitekta od prve črte ideje do vselitve v objekt. V našem podjetju ponujamo celovito podporo v različnih fazah načrtovanja in gradnje objektov.

PONUDBA

Predstavljamo vam kratek povzetek predpisane dokumentacije, katero lahko izdelamo za vas.

 • Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP). Idejna zasnova je zgodnja faza projekta, kjer arhitekti razvijejo osnovno zamisel za objekt, upoštevajoč želje in zahteve strank, predpise s področja gradenj ter okoljske omejitve. V tej fazi se pripravi dokumentacija, ki je potrebna za pridobitev projektnih pogojev in morebitnih soglasij mejašev.
 • Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD): V tej fazi se izdelajo podrobnejši načrti in dokumentacija, ki je potrebna za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja pristojnih mnenjedajalcev (soglasodajalcev) in s strani upravnega organa.
 • Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): Ko je pridobljeno gradbeno dovoljenje, se pripravi podrobnejša projektna dokumentacija za izvedbo gradnje. V tej fazi so načrti še bolj natančni, saj so namenjeni izvajalcem gradbenih del in izvajanju same gradnje. PZI dokumentacijo lahko sestavljajo:
  • načrti s področja arhitekture z oznako 1;
  • načrti s področja gradbeništva z oznako 2;
  • načrti s področja elektrotehnike z oznako 3;
  • načrti s področja strojništva z oznako 4;
  • načrti s področja tehnologije z oznako 5;
  • načrti s področja požarne varnosti z oznako 6;
  • načrti s področja geotehnologije in rudarstva z oznako 7;
  • načrti s področja geodezije z oznako 8;
  • načrti s področja prometnega inženirstva z oznako 9;
  • načrti s področja krajinske arhitekture z oznako 10 in
  • drugi načrti v skladu s predpisi z oznako 11.
   Vsebino in obseg PZI dokumentacije določi vodja projekta v fazi DGD.
 • Projektna dokumentacija izvedenih del (PID): Po končani gradnji se pripravi dokumentacija o dejansko izvedenih delih. To je pomembno za zagotavljanje, da so bili objekti zgrajeni v skladu z načrti in dovoljenji.
 • Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO): Za manj kompleksne in nezahtevne objekte je potrebno pridobiti poenostavljeno gradbeno dovoljenje. V tem primeru se pripravi posebna dokumentacija, ki je prilagojena zahtevam za takšne objekte.
 • Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN): Kadar se namembnost obstoječega objekta spreminja, je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti. Pripravi se ustrezna dokumentacija, ki podrobno opisuje predlagane spremembe.
 • Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO): Po zaključeni gradnji se lahko zahteva dokazilo o zanesljivosti objekta, ki potrjuje, da je bil objekt zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
 • Za namen ureditve pravnega statusa objekta nelegalne ali neskladne gradnje pa izdelamo za določeno vrsto legalizacije predpisano projektno dokumentacijo glede na tip postopka.

CELOTEN PROCES

Naša ponudba pokriva celoten arhitekturni proces, ki strankam omogoča, da uresničijo svoje želje in načrte glede gradnje objekta in ureditve pravnega statusa legalnosti objekta.

Posebnost našega podjetja je v tem, da se ne omejujemo na običajna arhitekturna področja. Z roko v roki z najsodobnejšimi tehnologijami in novimi smernicami v arhitekturi, se usmerjamo v inovativne pristope k oblikovanju. Vključujemo tudi trajnostne rešitve, ki omogočajo energetsko učinkovitost in skrb za okolje.