UPRAVNO ZASTOPANJE IN SVETOVANJE V POSTOPKU PRIDOBITVE DOVOLJENJ

Dolgoletne izkušnje s področja upravnih postopkov, zastopanja strank pred upravnimi organi poznavanje zakonodaje in predpisov, povezanih z gradbenimi in uporabnimi dovoljenji ter odločbami so naša prednost v postopkih pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter v postopkih urejanja pravnega statusa objektov.

UPRAVNI POSTOPKI

Običajnemu uporabniku so upravni postopki pogosto zahtevni in zapleteni. Odvetniki pogosto ne želijo zastopanja v slednjih saj menijo, da niso njihova domena, ker se postopki nanašajo na upravna delovanja in neprijetne uradniške postopke. V našem podjetju pa smo mnenja, da so to postopki, ki so v splošnem namenjeni servisu občanov in državljanov in so prvenstveno namenjeni njim in njihovim potrebam.

Naš team sestavlja specializiran kader za upravne postopke tako, da se arhitekti posvečajo in osredotočajo na arhitekturno projektiranje in projekte, drugi del pa segmentu reševanja upravnih in administrativnih zadev. S podrobnim poznavanjem omenjenega področja lahko pričakujete boljše rezultate pri pridobivanju upravnih dovoljenj in vzporedno usmeritev v zahtevah skladnosti projektne dokumentacije z vsemi predpisi in zakonodajo.

ZNANJE

Naša specialna znanja so dragocena pri pripravi dokumentacije, izpolnjevanju obrazcev, pridobivanju potrebnih dovoljenj in sodelovanju z ustreznimi organi ter institucijami.

Naš strokovnjak bo nudil tudi pomembne nasvete in usmerjanje pri morebitnih zapletih ali težavah med postopkom pridobivanja dovoljenj. Z njegovo pomočjo se boste lahko izognili morebitnim napakam in zastojem v postopku, kar bo pripomoglo k učinkovitejšemu in hitrejšemu zaključku vaših projektov.