LEGALIZACIJE

Naše podjetje je specializirano za urejanje dokumentacije in zastopanje strank v postopkih urejanja pravnega statusa objektov s statusom neskladne in nelegalne gradnje, katerih se je slovenski prostor dodobra zapolnil čez več desetletij.

Naše stranke zastopamo na področju celotne Republike Slovenije.

UREJANJE PRAVNEGA STANJA

Slovenija je začela aktivno reševati problem anarhičnega stanja glede neskladnih gradenj v prostoru s sprejetjem prvega Gradbenega zakona leta 2017, ki ga je pozneje le še podaljšala z novim Gradbenim zakonom.

Omenjeni zakon omogoča več možnosti urejanja pravnega stanja obstoječih objektov, možnost in ureditve pravnega stanja obstoječih objektov. Te možnosti so:

  • Pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za nedovoljen objekt po rednem postopku: Ta možnost omogoča, da lastnik nedovoljenega objekta pridobi ustrezno gradbeno in uporabno dovoljenje po rednem postopku – 145. člen Gradbenega zakona
  • Odločba o legalizaciji objekta: Lastniku objekta se lahko izda odločba o legalizaciji, kar pomeni, da se objekt legalizira, če izpolnjuje določene pogoje in zahteve – 143. člen Gradbenega zakona.
  • Dovoljenje za objekt daljšega obstoja: Ta možnost omogoča lastniku, da pridobi dovoljenje za objekt, ki je bil nelegalno zgrajen, vendar je bil v prostoru že dalj časa in izpolnjuje določene pogoje za pridobitev tega dovoljenja – Ustavno sodišče RS je začasno zaustavilo izvajanje 146. člena Gradbenega zakona zaradi dane pobude o ustavnosti in zakonitosti slednjega.
  • Uporabno dovoljenje za obstoječi objekt daljšega obstoja: Lastniku se lahko izda uporabno dovoljenje za objekt, ki je bil nelegalno zgrajen, vendar je bil v prostoru že dalj časa in izpolnjuje določene pogoje za pridobitev tega dovoljenja – 147. člen Gradbenega zakona
  • Uporabno dovoljenje za obstoječi objekt: Ta možnost se nanaša na pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, ki je bil sicer nelegalno zgrajen, vendar izpolnjuje pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja -148. člen Gradbenega zakona
  • Uporabno dovoljenje po zakonu za obstoječe enostanovanjske stavbe: Ta možnost se nanaša na pridobitev uporabnega dovoljenja za obstoječe enostanovanjske stavbe, ki so bile nelegalno zgrajene – 149. člen Gradbenega zakona
  • Domneva o izdanem gradbenem in uporabnem dovoljenju po ZGO-1: Gre za domnevo, da je bilo za objekt izdano gradbeno in uporabno dovoljenje v skladu z določbami Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGO-1) – 150. člen Gradbenega zakona

PRVA IZBIRA

Naša strokovna ekipa bo poskrbela, da bodo vaši objekti popolnoma skladni s predpisi in zahtevami.

Naše podjetje pomaga strankam v postopkih in jim pomaga urediti pravni status njihovih objektov v skladu z veljavno zakonodajo na področju gradnje v Sloveniji. Ker združujemo arhitekturni del storitev z upravnim, tako lahko svojim strankam ponudimo celovit suport in optimalni učinek v postopkih legalizacij na enem mestu.