Novogradnja istrske hiše z upoštevanjem lokalnih značilnosti oblikovanja.